AQUARIUS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Lutrija RS a.d. Banja Luka Usluga izbora, kreiranja i izrade propagandnih sredstava Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 15.11.2010. 2.810,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Usluge promotivnih aktivnosti preko TV kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Usluge promotivnih aktivnosti preko radio stanica kao prenosnika medija putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 3: Usluge promotivnih aktivnosti preko bilborda i reklama na stubovima javne rasvjete putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 23.9.2011. 241,75 Službeni glasnik BiH 80/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka izbora, kreiranja i izrade propagandnih sredstava: telopa, najavnih špica, reklamnih spotova, radio džinglova, plakata i propagandnih tabli, izrada dizajna za instant i ekspres lutriju i TV Bingo Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 29.11.2011. 70.000,00 Službeni glasnik BiH 96/11
Brčko Distrikt BiH Usluge sprovođenja koncepta za realizaciju dijela aktivnosti planova djelovanja protiv korupcije, donesenih u organima javne uprave BD Pregovarački AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 17.10.2012. 117.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 1: Reklamiranje lutrije RS preko TV putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 20.12.2013. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Lutrija RS a.d. Banja Luka Lot 2: Reklamiranje Lutrije RS preko radio stanica putem agencija za marketing Otvoreni AQUARIUS d.o.o. Banja Luka 20.12.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 103/13