RAIFFEISEN BANK BiH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Lot 2: Bankarske usluge platnog prometa u zemlji i inozemstvu za potrebe Društva na prostoru Zapadno hercegovačke županije i Herceg-bosanske županije Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 10.1.2011. 6,30 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Lukavac Usluge platnog prometa i internet bankarstva Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 27.4.2011. 21.000,00 Službeni glasnik BiH 34/11
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka bankarskih usluga Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 1.5.2011. 29.929,42 Službeni glasnik BiH 39/11
Grad Sarajevo - Gradska uprava Pružanje bankarskih usluga vođenja depozitnog, transakcijskog i investicijskog računa Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 12.5.2011. Službeni glasnik BiH 42/11
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Međunarodni platni promet Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 21.6.2011. 13.333,33 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Putevi Republike Srpske Bankarske usluge kreditiranja JP Putevi RS, kredit u iznosu od 13.500.000,00 KM na rok otplate od 10 godina Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 13.7.2011. Službeni glasnik BiH 63/11
Opština Gacko Izbor banke koja će plasirati dugoročni kredit u visini od 3.000.000,00 KM Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 4.10.2011. Službeni glasnik BiH 84/11
Vlada Brčko distrikta Lot 4: Vođenje transakcionog računa sa ukupnim godišnjim prometom od 120.000.000,00KM Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 24.10.2011. Službeni glasnik BiH 88/11
ŠPD Unsko-Sanske šume d.o.o. Sukcesivno izvršavanje usluga platnog prometa Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 24.5.2012. 18.750,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 3: Međunarodni platni promet Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 20.6.2012. 13.333,33 Službeni glasnik BiH 58/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 3: Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 7.500.000 KM Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 28.12.2012. 758.718,08 Službeni glasnik BiH 22/13
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 2: Međunarodni platni promet Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 31.12.2013. 68.376,06 Službeni glasnik BiH 2/14
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Lot 2- Usluge kreditnog zaduženja u iznosu od 6.000.000,00 Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 28.11.2014. 1.036.215,75 SG 01/15
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka bankarske garancije - 02.07/3-01310/15 Pregovarački RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 23.2.2015. 51.000,00 SG 17/15
Nezavisni operator sistema u BiH Nabavka usluge kredita Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 14.5.2015. 34.300,00 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 7.8.2015. 119.700,00 SG 66/15
Opština Ribnik Usluge dugoročnog kreditnog zaduženja opštine Ribnik Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 25.8.2015. 50.255,34 SG 70/15
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Usluge odobravanja kredita u iznosu od 2.000.000,00 KM Pregovarački RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 15.10.2015. 100.000,00 SG 82/15
MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO Lot 1- Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Kantona Sarajevo za potrebe pokrića dijela deficita u Budžetu Kantona Sarajevo iz prethodnih godina Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 28.9.2015. 149.528,46 SG 84/15
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 4 - LOT 4. – Obezbjeđenje kreditnih sredstava u visini od 1.000.000,00 KM- tip kredita OVERDRAFT Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 29.10.2015. 26.013,70 SG 85/15
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Lot 2 - LOT 2. – Obezbjeđenje kreditnih sredstava u visini od 1.500.000,00 KM- tip kredita OVERDRAFT Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 16.10.2015. 39.020,55 SG 85/15
Grad Banja Luka Obezbjeđenje kratkoročnog kredita, na ime privremenog finansiranja deficita proizašlog iz gotovinskog toka i finansiranja prenesenih obaveza Otvoreni RAIFFEISEN BANK BiH Sarajevo 16.11.2015. 37.059,65 SG 93/15