IRM COMPANY d.o.o. Tuzla

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont dijelova cijevnog sistema na kotlovima 3, 4, 5, 6 i 7 Otvoreni IRM COMPANY d.o.o. Tuzla Tuzla 31.5.2013. 100.000,00 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Remont postrojenja sistema za dogorijevanje i transport šljake i pepela na blokovima 3, 4, 5,i 6 u TE TUZLA u 2013.g. Otvoreni IRM COMPANY d.o.o. Tuzla Tuzla 5.7.2013. 184.246,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Sanacija za odsis i potpuh dimnih plinova Pregovarački IRM COMPANY d.o.o. Tuzla Tuzla 9.8.2013. 21.451,64 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena cijevnog snopa NTZ-5 bloka 3 u TE Tuzla Otvoreni IRM COMPANY d.o.o. Tuzla Tuzla 25.6.2014. 114.278,00 Službeni glasnik BiH 52/14