COMP-2000 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Lot 1: Nabavka usluge - tehnička i funkcionalna podrška aplikativnog softvera za SOTAC za neratne invalide (stari i novi zakon) Otvoreni COMP-2000 d.o.o. Sarajevo 3.6.2013. 450.000,00 Službeni glasnik BiH 47/13
Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH Lot 2: Nabavka usluge - tehnička i funkcionalna podrška aplikativnog softvera za SOTAC za civilne žrtve rata Otvoreni COMP-2000 d.o.o. Sarajevo 3.6.2013. 241.200,00 Službeni glasnik BiH 47/13