AKO MED d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka usluga servisiranja Pregovarački AKO MED d.o.o. Banja Luka 4.6.2013. 17.868,50 Službeni glasnik BiH 47/13
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 10- Fibrinsko ljepilo Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 14.1.2015. 30.240,00 SG 10/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Sistem za intramedularnu fiksaciju natkoljenice, gornjeg dijela natkoljenice i potkoljenice Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 18.5.2015. 863.635,82 SG 45/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 10 - Specifične anatomske zaključavajuće pločice Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 439.500,02 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 11 - Implantati za intramedularnu fiksaciju Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 144.681,25 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 13 - Osteosintetski materijal za potrebe torakalne hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 294.000,00 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 14 - Osteosintetski materijal za potrebe dječije hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 12.299,93 SG 55/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 15 - Osteosintetski materijal za potrebe maksilofacijalne hirurgije Otvoreni AKO MED d.o.o. Banja Luka 25.6.2015. 222.554,96 SG 55/15