POBJEDA-RUDET d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Električni detonatori 34 MMHED-Cu 2x2 Fe ( 0, 1, 2, 3 ), prema dvomjesečnim potrebama ( do 130.000 kom ) Pregovarački POBJEDA-RUDET d.d. Goražde 27.5.2013. 236.600,00 Službeni glasnik BiH 44/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksplozivnih sredstava za potrebe ZD Rudnika Otvoreni POBJEDA-RUDET d.d. Goražde 13.10.2014. 267.208,40 Službeni glasnik BiH 83/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksplozivnih sredstava za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Zenica, ZD RMU Kakanj, ZD RMU Breza, ZD RMU Abid Lolić, ZD RMU Đurđevik i ZD RU Kreka Otvoreni POBJEDA-RUDET d.d. Goražde 24.8.2015. 2.778.536,00 SG 76/15