Bunjo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka tri (3) putnička automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 21.5.2013. 64.102,52 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Servisiranje motornih vozila Toyota Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 7.2.2014. 559,82 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2- Nabavka vozila za potrebe Podrunica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 16.1.2015. 136.153,86 SG 06/15
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 3 - Usluge obaveznog servisiranja putničkih motornih vozila marke renault megan u garantnom roku u 2015. i 2016. godini za Sarajevo Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 9.6.2015. 14.000,00 SG 51/15
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Terensko vozilo sa otvorenim teretnim prostorom (pick-up) Otvoreni Bunjo d.o.o. Sarajevo 20.11.2015. 50.427,35 SG 91/15