BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova i potrosnog materijala za printere IBM Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.5.2013. 32.984,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.6.2013. 102.540,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja i administracije servera na kome se nalaze registri Agencije Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.6.2013. 85.440,00 Službeni glasnik BiH 51/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Sistem za elektronsku pohranu, arhiviranje i backup podataka za potrebe pravosudnog informacionog sistema uključujući informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.9.2013. 142.672,24 Službeni glasnik BiH 79/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.1.2014. 32.850,00 Službeni glasnik BiH 6/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1: Licence za proširenje postojeće virtualizacijske infrastrukture. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.1.2014. 128.469,00 Službeni glasnik BiH 10/14
Općinski sud u Sarajevu Pružanje usluga održavanja računarske i kancelarijske opreme i isporuka potrebnih rezervnih dijelova. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.2.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 3- Nabavka softvera za dimaničko mapiranje IT mreža, automatsku mrežnu dokumentaciju, troubleshooting mreže na osnovu dinamičkih mapa pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.4.2014. 76.932,00 Službeni glasnik BiH 28/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova potrošnog materijala za IBM printere Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.4.2014. 29.623,00 Službeni glasnik BiH 28/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Platforma za podršku IaaS i pripadajućih mobilnih servisa Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.2.2014. 178.950,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge održavanja servera i sistema za pohranu i backup podataka u data centrima za potrebe pravosudnog informacionog sistema Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 6.6.2014. 118.374,02 Službeni glasnik BiH 48/14
BH Telecom d.d. Sarajevo BH Mobile Disaster Recovery Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.6.2014. 539.636,00 Službeni glasnik BiH 48/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Održavanje uređaja za printanje proizvođača Lexmark Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.5.2014. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja i administracije servera na kome se nalaze registri Agencije Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.9.2014. 85.440,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Nabavka printera Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.9.2014. 132.729,04 Službeni glasnik BiH 77/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 4: Skeneri Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 9.10.2014. 168373,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2- Nabavka servera i sistema za pohranu podataka za potrebe pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine. Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.12.2014. 136.270,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Unapređenje Cloud management platforme Pregovarački BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014 629.200,00 SG 01/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Održavanje servera i sistema za pohranu i backup podataka Otvoreni BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.6.2015. 239.280,00 SG 51/15

BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Platforma za testiranje sigurnosti aplikacija Otvoreni Telenet d.o.o., BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.4.2014. 346.900,00 Službeni glasnik BiH 54/14