LT Promo d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Reflektirajuća traka Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 13.1.2011. 4.350,00 Službeni glasnik BiH 7/11
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Ruksak za odrasle Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 15.2.2011. 29.080,60 Službeni glasnik BiH 15/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 11: Nabavka štampanog promotivnog materijala Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 17.6.2011. 149.800,00 Službeni glasnik BiH 55/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 21: Nabavka reklamno-propagandnog materijala Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 29.02.2012. 14.950,00 Službeni glasnik BiH 25/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 24.750,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 11: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 1.675,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 13: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 14.500,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 15: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 8.350,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 26: Nabavka reklamno-propagandnog materijala u svemu Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 23.07.2012. 7.780,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Nabavka reklamno propagandnog materijala-kačket baseball kapa 5.000 kom. Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 25.2.2014. 17.950,00 Službeni glasnik BiH 26/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Nabavka reklamno propagandnog materijala-mali sklopivi kišobran 2.500 kom. Otvoreni LT Promo d.o.o. Mostar 15.2.2014. 33.950,00 Službeni glasnik BiH 26/14