Fitus d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 6: Rezervni dijelovi za rovokopač Daewoo Solar 330 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 19.3.2013. 44.740,90 Službeni glasnik BiH 40/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca grebača šljake u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 24.10.2013 50.100,00 Službeni glasnik BiH 85/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za mlinove-odlivaka Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 7.3.2014. 16.001,10 Službeni glasnik BiH 20/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opruga za dodavače bloka 6 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 14.3.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka valjaka za transportere Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 18.4.2014. 94.956,10 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova za revitalizaciju zajedničkih postrojenja - dijelova za potpalni sistem bloka 7 u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 69.400,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka usmjerivačkih - skretnih limova u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 34.494,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.7.2014. 33.800,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka spojki lanca grebača šljake blokova 5, 6 i 7 u Podružnici Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 1.8.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Isporuka dijelova za kracere bl. 5, 6 i 7 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 17.9.2014. 23.840,00 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka poluga mlina bl. 5,6 i 7. Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 74.902,50 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca grbača šljake za bl. 5, 6 i 7. Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 30.9.2014. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 79/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Lanci, lančanici i spojke lanca za postrojenja transporta šljake Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 42.089,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka proizvoda od liva za mlinove, kracere i otpremu pepela u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 21.4.2015. 48.019,20 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka lanca grebača šljake blokova 5, 6 i 7 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 16.6.2015. 29.944,00 SG 49/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Nabavka dijelova za transport produkata sagorijevanja u TE TUZLA Tuzla Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 13.7.2015. 56.900,50 SG 59/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka opreme za grijanje u Podružnicu Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 17.8.2015. 16.745,98 SG 66/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Magnetit Fe3O4 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 28.8.2015. 44.240,00 SG 70/15
RMU Banovići d.d. Banovići Originalni rezervni dijelovi za utovarač FIAT COBELCO W190 Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 15.9.2015. 432.099,55 SG 77/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka dijelova elektrofiltera i otpreme pepela bloka 7. u Podružnici Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Fitus d.o.o. Sarajevo 13.10.2015. 36.281,00 SG 81/15