SK Tradeing d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za statistiku BiH Nabavka roba - informatička roba i softveri za potrebe Agencije za statistiku BiH Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 29.11.2010. 235.640,49 Službeni glasnik BiH 1/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka hardvera i softverskih licenci za potrebe informacionog sistema BH Telecoma LOT 1-9 Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 50.550,60 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje hardware-ske opreme, mrežne opreme, sistemskog i komunikacionog software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 14.2.2011. 93.184,38 Službeni glasnik BiH 15/11
JP Željeznice FBiH AT porcije i oprema za AT zavarivanje Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 16.3.2011. 324.521,05 Službeni glasnik BiH 44/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor za nabavku PC računara Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 30.5.2011. 53.049,16 Službeni glasnik BiH 49/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Nabavka Hardware-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 171.105,46 Službeni glasnik BiH 51/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Nabavka Software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 17.5.2011. 23.845,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 27.4.2011. 40,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 3: Vršenje usluga održavanja radnih stanica za potrebe Regionalnog centra Sarajevo i njegovih organizacionih jedinica Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 23.3.2011. 40,00 Službeni glasnik BiH 51/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 4: Računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 19.8.2011. 349.990,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Pružanje usluga produženja licenci i software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 74.824,37 Službeni glasnik BiH 86/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Pružanje usluga godišnjeg osvježenja programskog paketa Pantheon Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 14.899,74 Službeni glasnik BiH 86/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Nabavka hardvera i softverskih licenci za potrebe informacionog sistema BH Telecoma Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 18.10.2011. 69.040,00 Službeni glasnik BiH 96/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka Desktop I GIS računara za potrebe Direkcije Društva, proizvodnih i distributivnih podružnicaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 22.12.2011. 115.742,45 Službeni glasnik BiH 1/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Održavanje hardware-ske opreme, mrežne opreme, sistemskog i komunikacionog software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 93.257,58 Službeni glasnik BiH 21/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka softwera Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 12.6.2012. 17.420,00 Službeni glasnik BiH 50/12
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka hardwera, tonera i ketridža Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 19.6.2012. 151.584,60 Službeni glasnik BiH 50/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 23.5.2012. 38.790,00 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Prijenosni računari Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 23.5.2012. 33.655,00 Službeni glasnik BiH 52/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1:: Nabavka multifunkcionalnih uređaja Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 24.9.2012. 52.200,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Direkcija za evropske integracije BiH Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 9.10.2012. 34.396,00 Službeni glasnik BiH 85/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 2: Godišnje osvježenje programskog paketa Pantheon Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 10.10.2012. 14.885,97 Službeni glasnik BiH 85/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Štampači Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 25.9.2012. 69.992,12 Službeni glasnik BiH 92/12
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 1: Produženje licenci i software-a Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 6.11.2012. 37.351,00 Službeni glasnik BiH 94/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka centralnog kopir/printer sistema Otvoreni SK Tradeing d.o.o. Sarajevo 10.10.2012. 58.997,00 Službeni glasnik BiH 98/12