Vetfarm d.o.o. Višegrad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banja Luka Lot 3: Nabavka lijekova sa Osnovne liste lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine (sa 13 lotova) i lijekova sa dodatne liste lijekova (sa 8 lotova) Konkurentski Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 02.12.2010. 439,97 Službeni glasnik BiH 1/11
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 18.4.2013. 12.196,58 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 18.4.2013. 14.361,97 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 18.4.2013. 75,13 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 18.4.2013. 13.521,37 Službeni glasnik BiH 42/13
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Nabavka lijekova koji se koriste u hemioterapiji - citostatika za potrebe Pododjeljenja za bolničku zdravstvenu zaštitu za 2013. godinu Otvoreni Vetfarm d.o.o. Višegrad Višegrad 18.4.2013. 1.802,39 Službeni glasnik BiH 42/13