Autoservis i dijelovi

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Održavanje vozila za Banja Luku u 2013. Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 29.3.2013. 43.709,17 Službeni glasnik BiH 32/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Nabavka auto-guma za potrebe Javnog preduzeća Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 19.7.2013. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Nabavka auto-guma za potrebe Javnog preduzeća Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 19.7.2013. 260.000,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Održavanje mv - Banja Luka Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 27.11.2013. 29.050,50 Službeni glasnik BiH 98/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Lot 1: Autogume za putnička vozila Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 19.12.2013. 39.924,10 Službeni glasnik BiH 103/13
Ministarstvo civilnih poslova BiH - Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) Sarajevo Održavanje i servisiranje motornih vozila Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 17.10.2014. 32.706,30 Službeni glasnik BiH 85/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Redovno održavanje i servisiranje vozila marke Volkswagen za Operativno područje Banja Luka Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 29.10.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 87/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH LOT 2:Nabavka auto guma i ostalog potrošnog materijala Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 4.12.2014. 12.286,32 Službeni glasnik BiH 96/14
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Usluge redovnog održavanja i servisiranja putničkih motornih vozila za 2015. godinu za Banja Luku Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 13.1.2015. 29.914,53 SG 08/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1- Rezervni dijelovi sa ugradnjom za redovan servis i održavanje dva službena automobila marke Toyota Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 17.11.2015. 19.184,35 SG 91/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2- Rezervni dijelovi sa ugradnjom za redovan servis i održavanje jednog službenog automobila marke Šloda SuperB Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 17.11.2015. 8.484,30 SG 91/15
Ministarstvo unutrašnjih poslova USK Nabavka terenskih motornih vozila Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 9.11.2015. 235.799,49 SG 91/15
Opština Prnjavor Vatrogasno kombi vozilo Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 30.11.2015. 55.547,01 SG 93/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Nabavka terenskih vozila za potrebe Direkcije Javnog preduzeća Otvoreni Autoservis i dijelovi Banja Luka 27.10.2015. 52.136,76 SG 93/15