JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Trebinje Nabavka i isporuka obrazaca, izvoda i uvjerenja koji se daju na osnovu matičnih knjiga Pregovarački JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 16.4.2013. 11.180,94 Službeni glasnik BiH 32/13
Grad Bijeljina Nabavka obrazaca za potrebe matične službe Gradske uprave Bijeljina Pregovarački JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 30.5.2014. 17.521,37 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Štampanje i pakovanje obrazaca Otvoreni JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 28.5.2014. 24.778,20 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Štampanje koverata i oznaka za biračka mjesta Otvoreni JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 28.5.2014. 38.975,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Centralna izborna komisija BiH Lot 4: Izrada fascikli sa suhim žigom i štampanje certifikata za dodjelu mandata Otvoreni JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 28.5.2014. 3.485,00 Službeni glasnik BiH 48/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovljeni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za vršenje usluga štampanja prijava za PDV Otvoreni JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 5.11.2014. 95.572,84 Službeni glasnik BiH 96/14
JP Zavod za udžbenike i nastavna sredstva a.d. Istočno Sarajevo Lot 2 - Usluge štampe, pakovalja i dostave svjedočanstava, uvjerenja i diploma za osnovnu i srednje škole Otvoreni JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 19.5.2015. 104.130,00 SG 64/15
Ministarstvo odbrane BiH Nabavka službenih glasila RS, internet pristup, arhivska izdanja službenih glasnika Pregovarački JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. Banja Luka 14.10.2015. 2.568,39 SG 89/15

JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za izobre 2012. godine Otvoreni Atlantik bb d.o.o. Banja Luka, Grafomark d.o.o., JAVNA USTANOVA SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE p.o., POŠTE SRPSKE A.D. Banja Luka, Laktaši 18.6.2012. 694.434,40 Službeni glasnik BiH 52/12