Dolovi d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Sječa, izrada, privlačenje animalom i izvoz traktorom ŠDS u odjelu 22 PJ Kaljina-Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 4.4.2013. 103.392,00 Službeni glasnik BiH 28/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa, izrada, privlačenje animalom i izvoz traktorom ŠDS u odjelu 98 PJ Kaljina Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 4.4.2013. 159.902,75 Službeni glasnik BiH 28/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 50.375,60 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 41.908,42 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 53.572,00 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 47.401,90 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 66.904,48 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 16.5.2013. 63.035,57 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Radovi na sječi, izradi, privlačenju animalom i izvozu ŠDS traktorom u odjelu 55 PJ Kaljina-Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.9.2013. 203.136,90 Službeni glasnik BiH 73/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Radovi na sječi, izradi, privlačenju animalom i izvozu ŠDS traktorom u odjelu 53 PJ Romanija-Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.9.2013. 36.656,54 Službeni glasnik BiH 73/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na privlačenju ŠDS animalom i izvozu ŠDS traktorom u odjelu 24/1 PJ Kaljina Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 24.3.2014. 90.812,11 Službeni glasnik BiH 26/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.5.2014. 84.721,05 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.5.2014. 25.526,65 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.5.2014. 113.557,50 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Radovi u šumarstvu ŠG Romanija Sokolac Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 12.5.2014. 49.950,97 Službeni glasnik BiH 45/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi i izradi ŠDS, primicanju i izvozu u odjelu 33PJ K-B Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 27.6.2014. 40.904,47 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi na sječi, izradi, primicanju i izvozu šds u odjelu 18 PJ Kaljina-Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 2.10.2014. 31.706,06 Službeni glasnik BiH 82/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Radovi na sječi, izradi, primicanju i izvozu šds u odjelu 67/2 PJ Kaljina-Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 2.10.2014. 95.253,37 Službeni glasnik BiH 82/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Sječa i izrada šds; primicanje i izvoz šds u odjelu 65 Kaljina-Bioštica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 27.4.2015. 215.352,46 SG 37/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada šds; primicanje i izvoz šds u odjelu 114/1 PJ Žep Kuštravica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 8.6.2015. 134.822,20 SG 47/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Sječa i izrada ,primicanje ,izvoz animalom i izvoz traktorom šds u odjelu 108/3 PJ Žep-Kuštravica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 7.10.2015. 156.708,13 SG 79/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2 - Sječa i izrada i izvoz animalom šds u odjelu 108/1 PJ Žep-Kuštravica Otvoreni Dolovi d.o.o. Sokolac 7.10.2015. 81.303,65 SG 79/15