KV TEAM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka instrumenta Pregovarački KV TEAM d.o.o. Sarajevo 28.3.2013. 8.233,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Instrument za mjerenje otpora namotaja transformatora i analizu rada regulacione preklopke, Otvoreni KV TEAM d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 22.634,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Instrument za mjerenje prenosnog odnosa transformatora i Otvoreni KV TEAM d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 11.513,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 3: Instrument za mjerenje malih otpora, a sve u skladu sa tehni~kim specifikacijama datim u aneksu 4 tenderske dokumentacije Otvoreni KV TEAM d.o.o. Sarajevo 10.11.2014. 10.273,00 Službeni glasnik BiH 91/14