IDS Popović Mića

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 6.3.2013. 8.300,74 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznos prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 62 PJ Klekovača-Drinić. Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 13.755,07 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 64/1 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 12.693,88 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 64/2 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 10.985,12 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 65 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 21.015,25 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 7: Primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 98/2 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 13.995,75 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Primicanje i iznos drveta četinara i lišćara u odjelu 111 PJ Klekovača-Drinić Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 12.4.2013. 12.820,11 Službeni glasnik BiH 36/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu ŠG Gradiška Gradiška Pregovarački IDS Popović Mića Kneževo 10.7.2013. 60.446,84 Službeni glasnik BiH 61/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznos animalom prostornog drveta četinara i lišćara, u odjelu 37 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 29.4.2014. 8.167,82 Službeni glasnik BiH 36/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Iznos animalom prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 59 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 29.4.2014. 7.068,38 Službeni glasnik BiH 36/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Iznos animalom prostornog drveta četinara i lišćara u odjelu 110 PJ Klekovača Drinić RJ Kozila Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 29.4.2014. 4.042,32 Službeni glasnik BiH 36/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Iznošenje šds u odjelu 24 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 5.671,99 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Iznošenje šds u odjelu 48 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 6.313,56 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Iznošenje šds u odjelu 51 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 3.749,46 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Iznošenje šds u odjelu 53 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 8.802,95 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Iznošenje šds u odjelu 54 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 9.431,44 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Iznošenje šds u odjelu 106 PJ Gumjera Careva Gora ŠU Prnjavor Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 7.4.2014. 7.983,86 Službeni glasnik BiH 41/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni IDS Popović Mića Kneževo 29.4.2014. 61.242,39 Službeni glasnik BiH 43/14