Dia Prom d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinička bolnica Mostar Lot 1: Nabava ultrazvučne sonde za potrebe Klinike za očne bolesti Konkurentski Dia Prom d.o.o. Posušje 6.10.2011. 7.605,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za hepatitis markere, HIV, biohemijske analize i tumor markere, za aparat Axsym/ Abbot Otvoreni Dia Prom d.o.o. Posušje 5.6.2013. 101.316,27 Službeni glasnik BiH 47/13
Klinička bolnica Mostar Nabava ultrazvučne fako sonde TURBOSONICS 375/ENHANCED LEGACY 375 TURBO H/P, za potrebe Operacijske dvorane za oftalmologiju Pregovarački Dia Prom d.o.o. Posušje 2.4.2014. 28.123,70 Službeni glasnik BiH 30/14
Klinička bolnica Mostar Nabava kombiniranog aparata za operacije stražnjeg segmenta oka (vitrektomiju) i prednjeg segmenta oka (fakoemulzifikaciju) Otvoreni Dia Prom d.o.o. Posušje 19.11.2014. 195.357,85 Službeni glasnik BiH 92/14
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 1 - Nabava potrošnog, sanitetskog i zavojnog materijala Otvoreni Dia Prom d.o.o. Posušje 23.7.2015. 30.083,42 SG 63/15
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 2 - Nabavka potrošnog, sanitetskog, zavojnog i ljepljivog materijala Otvoreni Dia Prom d.o.o. Posušje 23.7.2015. 14.467,42 SG 63/15