Profy d.o.o. Bijeljina

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Banja Luka Lot 3: Ponovni tender br. 01-4663-17-1/12 od 23.04.2012. godine radi nabavke reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Pregovarački Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.3.2013. 38.085,65 Službeni glasnik BiH 24/13
Klinički centar Banja Luka Lot 2: Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za potrebe Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 24.4.2013. 47.707,96 Službeni glasnik BiH 34/13
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1: Reagensi i potrošni materijal za fibrintimer BFT Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bihać 17.1.2014. 33.385,96 Službeni glasnik BiH 8/14
Klinički centar Banja Luka Lot 39: Reagensi i materijal za aparat Advia 2120 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.4.2014. 141.952,41 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 40: Reagensi i materijal za aparat BCS Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.4.2014. 93.016,52 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Banja Luka Lot 42: Reagensi i materijal za aparat Sysmex CA 560 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 28.4.2014. 216.176,92 Službeni glasnik BiH 41/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 5: Reagensi i materijal za aparat Sebia Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 20.248,04 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 9: 5-BROMODEOKSIURIDIN (5-BRDU) Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 146,69 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 12: Tripsin u prahu, porcine Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 968,14 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 15: TIMIDIN Za dobijanje izduženih hromozoma Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 102,68 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 26: Reagensi, potrošni materijal i testovi za ELISA dijagnostiku za BEP 2000 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 5.9.2014. 61.925,28 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 35: Reagensi i materijal za aparat Siemens RP 405 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 71.679,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 36: Reagensi i materijal za aparat Siemens RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 4.9.2014. 67.290,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 14: Potrošni materijal za PCR INFLUENZA Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 19.9.204. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 83/14
JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj Lot 3: Reagensi,kontrolni i kalibracioni materijal za automatski hematološki brojač 5 diff. Siemens Advia 2120 i Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 6.11.2014. 57.419,39 Službeni glasnik BiH 91/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i isporuka gasnog hromatografa sa FT detektorom za masnoće Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 5.11.2014. 25.640,00 Službeni glasnik BiH 91/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lo3 - Laboratorijska oprema - ultrazvučno kupatilo i mikroskop Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 29.9.2014. 6.950,00 SG 08/15
JZU Institut za javno zdravstvo Banja Luka Lot 3 - Potrošni materijal za PCR INFLUENCA Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.12.2014. 7.800,00 SG 13/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 1 - Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za određivanje acidobaznog statusa za aparate SIEMENS RP 405 i RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.9.2015. 92.596,00 SG 77/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 2 - Nabavka reagenasa i potrošnog materijala za određivanje acidobaznog statusa za aparate SIEMENS RP 405 i RP 500 Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 22.9.2015. 100.560,00 SG 77/15
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 2 - Centrifuge, koncentrator, vorteks Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 30.9.2015. 42.097,86 SG 79/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 128 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i potrošni materijal za ELISA dijagnostiku za BEP 2000. Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.10.2015. 37.904,37 SG 85/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Lot 134 - Reagensi, testovi i ostali materijal za mikrobiologiju - Reagensi i materijal za aparat Architect i2000SR. Otvoreni Profy d.o.o. Bijeljina Bijeljina 26.10.2015. 252.565,87 SG 85/15