Lakmus BH d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 1: Deterdžent za pranje laboratorijskog posuđa Otvoreni Lakmus BH d.o.o. Lukavac 4.3.2013. 4.196,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9: Standardi za internu validaciju 3 Otvoreni Lakmus BH d.o.o. Lukavac 4.3.2013. 3.129,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Opština Srebrenik Nabavka Vatrogasnog pratećeg vozila - auto-cisterna za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Otvoreni Lakmus BH d.o.o. Lukavac 5.9.2013. 95.879,84 Službeni glasnik BiH 71/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 8: Standardi za internu validaciju 5 Otvoreni Lakmus BH d.o.o. Lukavac 24.3.2014. 13.835,40 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka analitičkih hemikalija Pregovarački Lakmus BH d.o.o. Lukavac 24.6.2014. 9.999,09 Službeni glasnik BiH 52/14