JKP Rad

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina na općinama Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i dijelovi općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići Pregovarački JKP Rad Sarajevo 20.9.2011. 30.830,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih radova na sanaciji prokopanih asfaltnih javnih površina Pregovarački JKP Rad Sarajevo 24.2.2011. 10.374,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Veterinarski fakultet Sarajevo Usluge prikupljanja, prevoza i neškodljivog uništenja smeća i otpadaka životinjskog porijekla Pregovarački JKP Rad Sarajevo 20.3.2011. 199,98 Službeni glasnik BiH 34/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Butmirska - II faza Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. 234.915,70 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Kasindolska-II faza Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. 223.902,78 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Ilidža Izgradnja kružne raskrsnice u Sokolović koloniji na saobracajnici sa tramvajskim pojasom od Ilidže do Hrasnice (Famos) Poddionica 3C Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.5.2011. 843.132,16 Službeni glasnik BiH 44/11
Opština Centar Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji ulica na području općine Centar Sarajevo, planiranih Budžetom za 2011. godinu, područje mjesnih zajednica: Betanija - Šip, Donji Velešići, Marijin Dvor - Crni vrh, Pionirska dolina - Nahorevo, Soukbunar, Trg oslobođenja - Centar, Skenderija - Podtekija Otvoreni JKP Rad Sarajevo 15.4.2011. Službeni glasnik BiH 49/11
Direkcija za puteve Sarajevo Izgradnja prilaznog puta prema domu kulture u Grbavičkoj ulici Otvoreni JKP Rad Sarajevo 21.6.2011. 50.122,28 Službeni glasnik BiH 55/11
Direkcija za puteve Sarajevo Sanacija autobuske okretnice u ulici Smaje Šikala Otvoreni JKP Rad Sarajevo 21.6.2011. 50.122,28 Službeni glasnik BiH 55/11
Ministarstvo saobraćaja KS Izrada horizontalne signalizacije od debeloslojne višekomponentne hladne plastike na saobraćajnicama od interesa za Kanton Sarajevo Otvoreni JKP Rad Sarajevo 2.8.2011. 799.453,62 Službeni glasnik BiH 72/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo po lotovima Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.9.2011. 261.898,11 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 2: Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo po lotovima Otvoreni JKP Rad Sarajevo 23.9.2011. 220.756,73 Službeni glasnik BiH 78/11
Opština Novi Grad Sarajevo Lot 1: Redovno održavanje cesta, sanacija lokalnih cesta od interesa za opšinu Novi Grad Sarajevo i nekategorisanih cesta na području općine Novi Grad Sarajevo Otvoreni JKP Rad Sarajevo 29.9.2011. 242.525,97 Službeni glasnik BiH 86/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Dovođenje saobraćajnica od kantonalnog značaja u prvobitno stanje za općine: Centar, Stari Grad, Novo Srajevo, Novi Grad i Ilidža Otvoreni JKP Rad Sarajevo 24.10.2011. 336.000,00 Službeni glasnik BiH 88/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Usluge odvoza smeća Pregovarački JKP Rad Sarajevo 29.11.2011. 28.560,00 Službeni glasnik BiH 98/11
JP NIO Službeni list BiH Nabavka usluge odvoza otpada Pregovarački JKP Rad Sarajevo 9.1.2012. 323,80 Službeni glasnik BiH 5/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina na području Kantona Sajevo - Opština Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad i dijelovi Opština Iliddža, Ilijaš i Hadžići Pregovarački JKP Rad Sarajevo 3.2.2012. 30.830,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Veterinarski fakultet Sarajevo Odvoz kućnog otpada, prikupljanje, prevoz i deponovanje otpadaka životinjskog porijekla Pregovarački JKP Rad Sarajevo 2.4.2012. 20.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
Opština Ilidža Izvođenje radova na ljetnom održavanju saobraćajnica na području općine Ilidža Otvoreni JKP Rad Sarajevo 18.4.2012. 136.238,99 Službeni glasnik BiH 43/12
Opština Ilidža Rekonstrukcija ulice Otvoreni JKP Rad Sarajevo 24.4.2012. 210.711,27 Službeni glasnik BiH 43/12
Opština Centar Sarajevo Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno održavanje ulica Otvoreni JKP Rad Sarajevo 14.6.2012. 1.034.787,60 Službeni glasnik BiH 50/12
Opština Novo Sarajevo Usluge rušenja bespavno postavljenih i izgrađenih objekata i ruševnih objekata na području Općine Novo Sarajevo Otvoreni JKP Rad Sarajevo 3.10.2012. 252.830,20 Službeni glasnik BiH 81/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Blokovi za odvoz zemljanog materijala iz iskopa Pregovarački JKP Rad Sarajevo 3.10.2012. 27.000,00 Službeni glasnik BiH 83/12
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Opravka kolovoza i drugih javno-prometnih površina na gradskim saobraćajnicama i lokalnim putevima na području Opština Centar, Stari grad, Novo Sarajevo, Novi Grad i Ilidža, poslije prokopavanja istih u svrhu opravke postojećih i polaganja novih instalacija Pregovarački JKP Rad Sarajevo 21.11.2012. 392.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. Sanacija oštećenih asfaltnih površina Pregovarački JKP Rad Sarajevo 18.2.2013. 31.280,00 Službeni glasnik BiH 14/13