JORGOS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Ponovljeni Tender br. 69/12 Nabavka kancelarijskog namještaja Otvoreni JORGOS d.o.o. Bijeljina 5.3.2013. 58.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka dodatnih količina kancelarijskog namještaja Pregovarački JORGOS d.o.o. Bijeljina 3.6.2013. 27.358,00 Službeni glasnik BiH 47/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Nabavka namještaja za samački hotel Otvoreni JORGOS d.o.o. Bijeljina 19.11.2013. 16.115,00 Službeni glasnik BiH 103/13