IM Semić d.o.o. Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Banjsko-rekreativni centar AQUATERM Olovo Nabavka svježeg mesa Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 28.2.2013. 95.726,40 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Meso svježe jagnjeće, juneće, teleće Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 28.1.2013. 172.222,22 Službeni glasnik BiH 20/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 3: Meso svježe jagnjeće, juneće, teleće - halal klanje Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 28.1.2013. 425.641,03 Službeni glasnik BiH 20/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 2: Meso, mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi (junetina, piletina riba) Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 23.7.2013. 3.057.511,15 Službeni glasnik BiH 77/13
RRC Fojnica, Fojnica Lot 1- Juneće meso Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 5.2.2014. 334.950,00 Službeni glasnik BiH 12/14
RRC Fojnica, Fojnica Lot 2- Teleće i jagnjeće meso i suhomesnati proizvodi Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 5.2.2014. 105.910,00 Službeni glasnik BiH 12/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 15: Meso svježe jagnjeće, juneće, teleće Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 25.02.2014 478.450,26 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 15: Meso svježe jagnjeće, juneće, teleće - halal klanje Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 27.3.2014. 1.055.128,21 Službeni glasnik BiH 54/14
Ministarstvo odbrane BiH Lot 20: Suhi polutrajni mesni proizvodi bez primjesa svinjskog mesa Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 25.2.2014. 147.435,90 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Lot 2- Junetina sa kostima Otvoreni IM Semić d.o.o. Visoko Visoko 29.4.2015. 30.750,00 SG 41/15