Jenas d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 27.2.2013. 92.759,47 Službeni glasnik BiH 18/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 14.3.2013. 95.851,27 Službeni glasnik BiH 24/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 30.4.2013. 96.340,03 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 30.4.2013. 6.769,35 Službeni glasnik BiH 42/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i čiščenju traktorskih vlaka u odjelu 103 RJ Vrbanja Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 17.3.2014. 71.981,28 Službeni glasnik BiH 26/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 11: Radovi na sječi i izradi ŠDS, izvozu, iznosu ŠDS i izgradnji i čiščenju traktorskih vlaka u odjelu 108 RJ Vrbanja Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 17.3.2014. 58.988,40 Službeni glasnik BiH 26/14
Opština Kotor Varoš Lot 4: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i korekciji vodotoka u MZ Šiprage i MZ Grabovica Pregovarački Jenas d.o.o. Kotor Varoš 15.5.2014. 8.290,60 Službeni glasnik BiH 56/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 8 - Sječa i izrada, izvoz i iznos šds, čišćenje i izgradnja traktorskih vlaka u odjelu 102/2 PJ Vrbanja Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 10.6.2014. 70.008,30 SG 17/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1- Usluge sječe, izrade, izvlačenja i iznosa šds, te sanacija traktorske vlake u odjelu 39 PJ Gornji Ugar Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 28.5.2015. 17.262,84 SG 45/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Usluge sječe, izrade, izvlačenja i iznosa šds, te sanacija traktorske vlake u odjelu 37 PJ Gornji Ugar Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 28.5.2015. 29.228,28 SG 45/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Usluge sječe, izrade, izvlačenja i iznosa šds, te sanacija traktorske vlake u odjelu 55 PJ Gornji Ugar Otvoreni Jenas d.o.o. Kotor Varoš 28.5.2015. 84.100,27 SG 45/15