RRC Fojnica

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Usluge produženog liječenja-medicinske rehabilitacije za koštano-zglobna i neurološka oboljenja za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Otvoreni RRC Fojnica Fojnica 5.2.2013. 373.380,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Usluge produženog liječenja-medicinske rehabilitacije za kardiovaskularna oboljenja za potrebe osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Otvoreni RRC Fojnica Fojnica 19.4.2013. 52.960,00 Službeni glasnik BiH 38/13
RMU Banovići d.d. Banovići Liječenje i rehabilitacija zaposlenika RMU Banovići dd Banovići Pregovarački RRC Fojnica Fojnica 26.8.2013. 89.280,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Zavod zdravstvenog osiguranja HNK Nabava usluga produženog bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom Otvoreni RRC Fojnica Fojnica 19.8.2014. 52.800,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Ministarstvo za boračka pitanja KS Lot 2: Pružanje usluge banjskog liječenja Pregovarački RRC Fojnica Fojnica 20.6.2014. 230.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14