KRAN TEHNIK d.o.o. Beograd, Srbija

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija i sanacija kranova i kranskih staza u mašinskoj hali na HET 1 Otvoreni KRAN TEHNIK d.o.o. Beograd, Srbija Srbija 7.2.2013. 683.621,00 Službeni glasnik BiH 16/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga za remont i servisiranje kranova i dizalica na postrojewima TE i mehaničkoj readionici Otvoreni KRAN TEHNIK d.o.o. Beograd, Srbija Srbija 5.3.2013. 112.920,00 Službeni glasnik BiH 22/13