MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 15.2.2013. 67.668,69 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 21.2.2013. 63.439,44 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 21.2.2013. 41.102,73 Službeni glasnik BiH 16/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 23.5.2013. 128.187,33 Službeni glasnik BiH 57/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova na poslovima iskorištavanja šuma Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 12.7.2013. 98.400,09 Službeni glasnik BiH 59/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 103 PJ Potoci Resanovačaa na području ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 16.9.2013. 213.973,59 Službeni glasnik BiH 81/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Sječa i izrada, izvoz i iznos šds u odjelu 32 PJ Dimitor ŠG Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 3.2.2014. 107.134,12 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Sječa i izrada, izvoz i iznos šds u odjelu 35 PJ Dimitor ŠG Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 7.2.2014. 11.999,82 Službeni glasnik BiH 28/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 19 PJ Šiša Palež ŠG Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 19.2.2014. 90.465,25 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 29.4.2014. 45.305,24 Službeni glasnik BiH 43/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 19.5.2014. 49.000,00 Službeni glasnik BiH 43/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Radovi sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelima 38 i 39 PJ Šiša Palež ŠG Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 6.6.2014. 152.383,99 Službeni glasnik BiH 75/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 24PJ Dimitor u ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 22.1.2015. 61.777,60 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Radovi sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 104 PJ Potoci-Resanovača Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 6.10.2014. 171.753,11 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 77 PJ Potoci Resanovača u ŠG Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 7.11.2014. 79.004,53 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4- Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelima 48 PJ Bobija Ribnik i 23 PJ Dimitor u ŠG Ribnik Ribnik Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 22.1.2015. 276.365,98 SG 15/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3- Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektu rada: odjel 120 PJ Bobija- Ribnik RJ Bunara Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 4.3.2015. 123.743,77 SG 22/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1 - Redovna sječa i izrada šds, izvoz oblog drveta i iznos prostornog drveta četinara i lišćara u objektima rada: odjeli 122/2 PJ Bobija-Ribnik, RJ Bunara Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 31.8.2015. 52.843,36 SG 72/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Usluge sječe, i izrade drvnih sortimenata,privlačenje drvnih sortimenata(traktor),iznos drvnih sortimenata u odjelu 38 PJ Bobijija Ribnik na području ŠG Ribnik iz Ribnika. Otvoreni MIKI KOMPANI d.o.o. Ribnik Ribnik 16.10.2015. 82.116,69 SG 82/15