GALIĆ USLUGE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 15.2.2013. 142.634,92 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 15.2.2013. 36.839,91 Službeni glasnik BiH 14/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 23.5.2013. 176.374,72 Službeni glasnik BiH 57/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 8.7.2013. 211.813,78 Službeni glasnik BiH 68/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 77 PJ Bobija Ribnik ŠG Ribnik Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 19.2.2014. 73.092,24 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelu 74 PJ Šiša Palež ŠG Ribnik Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 19.2.2014. 81.649,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2- Radovi u šumarstvu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 12.1.2015. 297.297,78 SG 10/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Izvođenje radova sječe i izrade, izvoza i iznosa šds u odjelima 79 i 10 PJ Šiša Palež na području ŠG Ribnik Ribnik, a prema proizvodno finansijskom planu za 2015. godinu Otvoreni GALIĆ USLUGE d.o.o. Ribnik 5.1.2015. 106.253,26 SG 15/15