PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Brčko Distrikt BiH Lot 1: Izrada glavnog projekta za rekon. nekateg. puta u Breščanoviće u Mz Skakava Donja Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 1.149,88 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Izrada idejnog i glavnog projektaza rekonstrukciju nekat. puta za Endek u Mz Vukšić Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 3.505,52 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekon. nekateg. puta Ulice (Lukići) - Bukovac (Bajići) Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 2.064,50 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 5: Izrada idejnog i glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije puta u zaseoku Simikići, Mz Krbeti, cca 1000 m Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 1.532,82 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 6: Izrada idejnog i glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije puta u zaseoku Damjanovići, Mz Krbeti, cca 1000 m Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 1.532,82 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 7: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Ivana Mažuranića, Mz 1. Maj Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 953,15 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 8: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Đorđa Kojdića ,Mz 1. Maj Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 747,74 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 9: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju kraka ulice S. Sokak-Broduša Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 766,94 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 10:Izrada glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Stari Rasadnik u Mz Stari Rasadnik Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 766,94 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 11: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Marije Jurić Zagorke Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 877,28 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 13: Izrada idejnog i glavnog projekta za završetak asfaltiranja spoja ulica Filipa Višnjića i Radoja Domanovića Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 657,01 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 14: Izrada glavnog projekta za proširenje postojećeg mosta na ulazu u Repino Brdo, Mz Šatorovići Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 2.430,94 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 15: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonst. spoja ulica Klosterska i B. Nušića Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 669,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 16: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju dijela ulice Tina Ujevića Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 848,48 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 17: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstr. dijela ulice Lejlića, Mz Gluhakovac Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 2.757,51 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 18: Izrada idejnog i glavnog izvedbenog projekta rekonstrukcije puta u zaseoku Baltići (k.č. br.484 K.O. Krbeti), MzKrbeti, cca 1000m Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 1.532,82 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 19: Izrada idejnog i glavnog projekta mosta preko rijeke Lomnice na putu za Drenavu, MZ Marković polje Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 4.430,94 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 20: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukcije puta u naselju Plazulje preko Puta Vibrobetona do kuće Dragana Lukića L = 150m Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 742,94 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 21: Izrada idejnog i glavnog projekta za rekonstrukcije puta u naselju Plazulje pored MZ Prema kućama Palići, Simići L= 220m Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 776,54 Službeni glasnik BiH 10/13
Brčko Distrikt BiH Lot 22: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju dijela ulice u naselju Ivici, L = 60,00 m. Otvoreni PROJEKT d.d. i PLANINVEST d.o.o. Brčko 25.1.2013. 657,01 Službeni glasnik BiH 10/13