Debos d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJP ZOI '84 d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugradnja separatora i nabavka i ugradnja prateće infrastrukture za odvodnju oborinskih voda na Bjelašnici i Igmanu Otvoreni Debos d.o.o. Sarajevo 28.1.2013. 65.357,50 Službeni glasnik BiH 10/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže I faza - fekalni kanal u ulici Bosanskih banova Otvoreni Debos d.o.o. Sarajevo 3.10.2013. 139.143,15 Službeni glasnik BiH 81/13
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje dodatnih radova na sanaciji i adaptaciji sale za borilačke sportove u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Pregovarački Debos d.o.o. Ilidža 15.6.2015. 15.824,00 SG 55/15
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Prvi dopunski ugovor za sanaciju klizišta na stepeništima u Velikom parku, Općina Centar Pregovarački Debos d.o.o. Ilidža 5.8.2015. 34.787,46 SG 64/15
Opština Novi Grad Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji montažnog pješačkog mosta preko rijeke Miljacke sa pješačkim prilazima uz korito rijeke Otvoreni Debos d.o.o. Ilidža 30.7.2015. 220.958,10 SG 68/15

Debos d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Sanacija čelične konstrukcije transportnih mostova vanjske i unutrašnje dopreme uglja sa obaveznom AKZ za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o., Debos d.o.o. Sarajevo 19.11.2013. 260.144,60 Službeni glasnik BiH 93/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rekonstrukcija objekta kiper stanice sa obaveznom AKZ za potrebe Podružnice Ternoelektrana Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o., Debos d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 221.131,90 Službeni glasnik BiH 94/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uklanjanje postojeće građevine i izgradnja novog poslovnog objekta za zaposlenike na utovarnim bunkerima za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj Otvoreni Džekos d.o.o., Debos d.o.o. Sarajevo 28.11.2014. 369.191,28 Službeni glasnik BiH 96/14