Comsoft GmbH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu AIDA-NG/CADAS - Nadogradnja na AMHS Pregovarački Comsoft GmbH Njemačka 29.1.2013. 670.097,44 Službeni glasnik BiH 8/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge za sistem AMHS AIDA BH (dodatak opcije za AFTN poruke i papir za strip printer) Pregovarački Comsoft GmbH Njemačka 26.11.2013. 53.237,69 Službeni glasnik BiH 93/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Podešavanje DPS sistema main tracker - ARTAS Pregovarački Comsoft GmbH Njemačka 22.9.2014. 88.990,27 Službeni glasnik BiH 80/14