VN VLAJNA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 15.162,16 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 70.440,26 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 6.578,29 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 14.711,80 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 6: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 56.149,49 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 9: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 102.278,47 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 10: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 147.213,30 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 18: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 2.877,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 19: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 13.996,11 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 20: Izvođenje radova u šumarstvu Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2013. 22.272,00 Službeni glasnik BiH 8/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 1: Radovi u šumarstvu: Iznos prostornog drveta u odjelu 8.a PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 3.251,50 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Sječa i izrada, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta, sanacija i čišćenje traktorskih vlaka, njega prirodnog podmalatka u odjelu 15. PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 109.303,06 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 15: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 67/2. a PJ Lisina Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 80.314,83 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 16: Sječa i izrada šds, izvoz traktorom šds, iznos prostornog drveta u odjelu 68. a,b PJ Lisina Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 91.466,93 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 17: Izvoz traktorom šds na trasi PJ Lisina Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 20.1.2014. 12.919,50 Službeni glasnik BiH 10/14
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 4 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta, njega prirodnog podmlatka u odjelu 64 abc PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 115.317,67 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 5 - Iznos prostornog drveta u odjelu 74 ab PJ Dubička Gora Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 7.274,40 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 12 - Sječa i izrada šds, izvoz šds, iznos prostornog drveta u odjelu 67/1 ab PJ Lisina Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 53.716,70 SG 08/15
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 14 -Izvoz šds u odjelu 64 PJ Lisina - Trasa Otvoreni VN VLAJNA d.o.o. Mrkonjić Grad 15.1.2015. 23.473,80 SG 08/15