BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 1: Ugovor o osiguranju imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.5.2011. 39.200,00 Službeni glasnik BiH 7/11
KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo Lot 2: Ugovor o osiguranju osoba Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 18.5.2011. 38.160,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Lot 1: Kolektivno osiguranje uposlenih u JU Centar za sport i rekreaciju Sarajevo Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.01.2011. 2.640,00 Službeni glasnik BiH 9/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge osiguranja motornih vozila - obavezno osiguranje Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 4.1.2011. 75.718,00 Službeni glasnik BiH 11/11
Sudska policija FBIH Lot 6: Osiguranje službenih motornih vozila Sudske policije u Federaciji BiH Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 86.846,78 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 8: Osiguranje službenika Sudske policije u Federaciji BiH od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 82.515,00 Službeni glasnik BiH 13/11
Sudska policija FBIH Lot 9: Osiguranje objekata i stvari Sudske policije Federacije BiH u Sarajevu od opasnosti Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 26.1.2011. 7.320,03 Službeni glasnik BiH 13/11
Uprava civilne zaštite FBiH Kolektivno osiguranje zaposlenika Federalne uprave civilne zaštite koji su raspoređeni na poslove deminiranja i uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava i zaposlenika raspoređenih na administrativne poslove u Federalnoj upravi civilne zaštite od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) koji se mogu dogoditi pri obavljanju redovnih svakodnevnih radnih zadataka i pri sudjelovanju deminera i drugih zaposlenih lica u Federalnoj upravi civilne zaštite na provođenju preventivnih, operativnih i mjera sanacije od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine Federacije BiH, broj 39/03, 22/06 i 43/10) i u slobodnom vremenu (osiguranje u trajanju 24 h za svaki dan) uključujući osiguranje od prirodne smrti i osiguranje za dodatne troškove liječenja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 10.3.2011. 331.500,24 Službeni glasnik BiH 20/11
Granična policija BiH Lot 1: Obavezno osiguranje motornih vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 109.609,68 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 2: Kasko osiguranje motornih vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 102.576,90 Službeni glasnik BiH 25/11
Granična policija BiH Lot 3: Osiguranje objekata Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 17.1.2011. 4.245,50 Službeni glasnik BiH 25/11
JP Komunalac d.d. Gradačac Lot 7: Osiguranje vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 16.3.2011. 5.147,18 Službeni glasnik BiH 31/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 2: Osiguranje imovine Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Osiguranje uposlenih od nezgoda Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23.2.2011. Službeni glasnik BiH 31/11
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Osiguranje motornih vozila po osnovu autoodgovornosti prema trećim licima i registracija vozila (vozila Središnjeg ureda i svih kantonalnih poreznih ureda) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.4.2011. 34.015,59 Službeni glasnik BiH 34/11
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Osiguranje uposlenika od nesretnog slučaja u 2011. godini (kolektivno osiguranje svih uposlenika u Poreznoj upravi Federacije BiH) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 14.4.2011. 242.025,00 Službeni glasnik BiH 34/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 2: Obavezno osiguranje korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (automobilska odgovornost) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 23.5.2011. 14.300,37 Službeni glasnik BiH 44/11
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Lot 2: Osiguranje objekata Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 27.5.2011. 3.792,50 Službeni glasnik BiH 46/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova TK Lot 2: Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 20.6.2011. 70.488,00 Službeni glasnik BiH 51/11
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo Lot 1: Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode pri vršenju i izvan vršenja redovnog zanimanja (mjesečna premija po jednom zaposleniku) Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 6.6.2011. 35.088,00 Službeni glasnik BiH 51/11
Ministarstvo kulture i sporta FBiH Lot 3: Osiguranje uposlenika od posljedica nesretnog slučaja Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 7.6.2011. 3.600,00 Službeni glasnik BiH 53/11
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Usluge osiguranja zaposlenih Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 10.6.2011. 5.724,00 Službeni glasnik BiH 53/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 3.277,65 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 2: Osiguranje zaposlenika Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 6.226,15 Službeni glasnik BiH 55/11
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 3: Osiguranje vozila Otvoreni BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo 29.6.2011. 41.092,97 Službeni glasnik BiH 55/11