INPROS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo prometa i veza HNK Usluge nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji regionalnog puta R-435a Potoci - Rujište - Ćesim, dionica Rujište - Velika Poljana Pregovarački INPROS d.o.o. Mostar 25.9.2012 4.700,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Opština Jajce Izrada Glavnog projekta Rekonstrukcija i proširenje vodovoda Jajce Otvoreni INPROS d.o.o. Mostar 25.9.2014. 23.924,00 Službeni glasnik BiH 89/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 2 - LOT-2 Izrada projektne dokumentacije građevinski dio Otvoreni INPROS d.o.o. Mostar 29.10.2015. 12.500,00 SG 85/15