ODAVIĆ d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka Microsoft licenci Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 4.1.2013. 14.753,48 Službeni glasnik BiH 4/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka računarske opreme Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 8.10.2013. 53.340,24 Službeni glasnik BiH 81/13
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1: Informatička i telekomunikaciona oprema Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 29.8.2013. 98.123,06 Službeni glasnik BiH 83/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka računarske opreme Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 27.8.2014. 83.689,51 Službeni glasnik BiH 71/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Nabavka računarske opreme Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 17.7.2015. 44.750,70 SG 59/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka računara i servera Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 29.7.2015. 39.866,59 SG 63/15
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Lot 1- Informatička oprema - brand name desktop računari, prenosni računari, štampači, rezervni dijelovi i oprema Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 7.8.2015. 109.869,82 SG 70/15
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Licence za microsoft proizvode Pregovarački ODAVIĆ d.o.o Trebinje 26.10.2015. 147.863,82 SG 85/15
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka licenci za korisnički program MicroSoft Office Profesional Otvoreni ODAVIĆ d.o.o Trebinje 9.12.2015. 84.985,74 SG 99/15