Promes d.o.o. Vogošća

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluge održavanja aplikativnih softvera i baze podataka za potrebe OP Tuzla Pregovarački Promes d.o.o. Vogošća Vogošća 26.12.2012. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 4/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Usluge održavanja aplikativnih softvera i baze podataka za potrebe OP Tuzla Pregovarački Promes d.o.o. Vogošća Vogošća 7.2.2014. 9.960,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Tuzla Usluge održavanja i servisiranja aplikativnih softvera PLX, PLXD, BLAG-W i baze podataka za potrebe OP Tuzla Pregovarački Promes d.o.o. Vogošća Vogošća 13.4.2015. 9.960,00 SG 37/15