EU EXPLOSIVE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Eksploziv Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 11.12.2012. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 102/12
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 23.1.2013. 797.378,00 Službeni glasnik BiH 14/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Metanski sigurnosni eksploziv (do 50.000 kg) Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 20.2.2013. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 16/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Metanski sigurnosni eksploziv (do 50.000 kg) Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 3.6.2013. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 47/13
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 24.5.2013. 843.178,00 Službeni glasnik BiH 57/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Metanski sigurnosni eksploziv, prema dvomjesečnim potrebama (do 50.000 kg) Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 20.9.2013. 155.500,00 Službeni glasnik BiH 75/13
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv i eksplozivna sredstva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 8.10.2013. 846.168,00 Službeni glasnik BiH 83/13
RMU Banovići d.d. Banovići Eksploziv za izvođenje probnih miniranja Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 8.10.2013. 25.740,00 Službeni glasnik BiH 83/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Metanski sigurnosni eksploziv (60.000 kg) Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 26.2.2014. 186.600,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka metanskog sigurnosnog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 24.2.2014. 93.300,00 Službeni glasnik BiH 18/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 870.800,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 102.225,70 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 460.280,00 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. - Kakanj Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 193.485,54 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 371.747,63 Službeni glasnik BiH 33/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Abid Lolić d.o.o. Travnik-Bila Nabavka metanskog eksploziva Pregovarački EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 21.4.2014. 119.735,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Šumarstvo Prenj d.d. Konjic Eksploziv i eksplozivne materije Otvoreni EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 2.4.2015. 17.758,40 SG 34/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1 - Plastični eksploziv ? 90 mm Otvoreni EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 28.5.2015. 124.803,12 SG 47/15
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka eksploziva za podzemnu eksploataciju za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU Breza, ZD RMU Kakanj, ZD RU Kreka, ZD RMU Zenica, ZD RMU Abid Lolić Bila i ZD RMU Đurđevik Otvoreni EU EXPLOSIVE d.o.o. Zenica 2.10.2015. 1.797.134,96 SG 79/15