A.G. SIMS d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Lot 6: Izrada projekta za legalizaciju izgrađenog objekta hale na Mošćanici Konkurentski A.G. SIMS d.o.o. Zenica 30.12.2010. 7.020,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Revizija projektne dokumentacije za 2012. godinu. Otvoreni A.G. SIMS d.o.o. Zenica 29.12.2011. 19.983,58 Službeni glasnik BiH 5/12
JP Prostorno planiranje i uređenje grada Zenice d.o.o. - Zenica Revizija projektne dokumentacije za 2013. godinu Otvoreni A.G. SIMS d.o.o. Zenica 18.12.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 102/12
Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica d.o.o. Zenica Revizija projektne dokumentacije za 2014. godinu Otvoreni A.G. SIMS d.o.o. Zenica 27.12.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 2/14