Ipin d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Bijeljina Izrada Programa sanitarne zaštite na izvorištu Grmić sa izradom modela u nestacionarnim uslovima, šifra SKP-16-p2/11 Pregovarački Ipin d.o.o. Bijeljina 6.12.2012. 41.000,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Opština Laktaši Lot 2: Izrada projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu u Laktašima za potrebe povećanja kapaciteta izvorišta Otvoreni Ipin d.o.o. Bijeljina 15.9.2014. 3.250,00 Službeni glasnik BiH 77/14