KIA C.J.I. BH d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Automobil terenac, koji spada u segment kompaktno SUV vozilo Otvoreni KIA C.J.I. BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.11.2012. 49.564,10 Službeni glasnik BiH 98/12
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Lot 2: Vozila (26 komada) Otvoreni KIA C.J.I. BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 1.7.2013. 607.511,11 Službeni glasnik BiH 53/13