IKI d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Antenski kablovi Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 26.11.2012. 124.316,47 Službeni glasnik BiH 98/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: SHDSL modemi Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 13.12.2012. 26.275,11 Službeni glasnik BiH 3/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka VoIP adaptera Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 14.2.2013. 247.019,00 Službeni glasnik BiH 18/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Nabavka telekomunikacionih mjernih instrumenata Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 6.7.2013. 75.087,75 Službeni glasnik BiH 59/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Univerzalni mjerni most Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 24.4.2014. 94.507,95 Službeni glasnik BiH 39/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Reflektometar u vremenskom domenu Otvoreni IKI d.o.o Hrvatska 24.4.2014. 24.046,10 Službeni glasnik BiH 39/14