METALNA-SRM d.o.o. Maribor

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka orginalnih dijelova, repro materijala i specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje dizalice MLT 1040 (40 tona) Pregovarački METALNA-SRM d.o.o. Maribor Slovenija 14.11.2012. 22.726,85 Službeni glasnik BiH 96/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabaka originalnih dijelova, repro materijala i specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje dizalice MLT 1040 (40 tona) Pregovarački METALNA-SRM d.o.o. Maribor Slovenija 16.4.2013. 22.508,98 Službeni glasnik BiH 32/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka originalnih dijelova, repro materijala i specijalističkih usluga potrebnih za tekuće i korektivno održavanje dizalice Lokalteli 8125.4 Pregovarački METALNA-SRM d.o.o. Maribor Slovenija 30.9.2013. 9.331,34 Službeni glasnik BiH 81/13