JU Sportsko kulturni centar Banovići

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
RMU Banovići d.d. Banovići Lot 7: Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Sportsko kulturni centar Banovići Banovići 18.10.2012. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 94/12
RMU Banovići d.d. Banovići Reklamno propagandne usluge Pregovarački JU Sportsko kulturni centar Banovići Banovići 17.7.2013. 4.800,00 Službeni glasnik BiH 61/13