DELOITTE d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Usluga ekonomske-finansijske i pravne ekspertize u vezi sa sudskim sporom sa Elektrogospodarstvom Slovenije Pregovarački DELOITTE d.o.o. Srbija 17.8.2012. 316.844,46 Službeni glasnik BiH 92/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka usluga definisanja sistema i modela proizvodnje Pregovarački DELOITTE d.o.o. Srbija 1.10.2013. 23.000,00 Službeni glasnik BiH 83/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada projekta, prijedlog prilagođavanja organizacione strukture Pregovarački DELOITTE d.o.o. Srbija 20.12.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 12/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Definisanje segmenata izvještavanja u skladu sa MSFI kao i izvještavanja prema RERS-u Pregovarački DELOITTE d.o.o. Srbija 24.3.2014. 14.000,00 Službeni glasnik BiH 30/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Izrada poslovnog plana za period 2015-2021. godine sa obračunom godišnjih prihoda za projektovani period, a na osnovu troškova obavljanja regulisanih djelatnosti radi utvrđivanja cijene električne energije na pragu Pregovarački DELOITTE d.o.o. Srbija 31.3.2015. 48.896,00 SG 34/15

DELOITTE d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 36.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 69.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 96.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 42.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 102.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrokrajina a.d. Banja Luka Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Matično preduzeće a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 309.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektrodistribucija a.d. Pale Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno društvo IRCE a.d. Istočno Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2014., 2015. i 2016. godinu i konsolidovanih financijskih izvještaja Ograničeni DELOITTE d.o.o Banja Luka, DELOITTE d.o.o. Banja Luka, Srbija 25.11.2014. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 96/14