OKTAL PHARMA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 243: Oktenidindihidrohlorid,2-fenoksietanol (0,1+2,0)g/100g 1L Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 3.560,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 329: Ibuprofen+levomentol gel (50+30mg/g) Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 14.6.2012. 8.386,00 Službeni glasnik BiH 90/12
Klinički centar Banja Luka Lot 6: Nabavka vještačkih intraokularnih sočiva za korekciju afakije, za fiksaciju na dužici, od PMMA CQ sa UV filterom Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 15.959,50 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Banja Luka Lot 11: Nabavka viskoelastika - prirodni Na hijaluronat, 2,3 %, 0,6 ml, viskoadaptivni - sterilan u originalnoj pojedinačnoj kartonskoj ambalaži Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 27.300,00 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Nožići oftamološki Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 10.10.2013. 41.289,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Leće intraokularne II Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 10.10.2013. 94.500,00 Službeni glasnik BiH 85/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 16.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Nabavka dječije hrane, voća, povrća i jaja Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 13.1.2014. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 22/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lo4 24: Oktenidin+fenoksietanol otopina (0,1g+2,0g)/100 ml 1L Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 6.11.2014. 8.910,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 39: Ibuprofen+levomentol gel ( 50 mg+30 mg )/g Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 6.11.2014. 5.940,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Intraokularne leće Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Sarajevo 21.11.2014. 47.970,00 Službeni glasnik BiH 101/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 5 - Dječija hrana Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 13.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6 - Dječija hrana Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 8.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8 - Semi elementarna formula Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 7.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9 - Specijalna mliječna formula Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 8.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10 - Specijalna mliječna formula Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 8.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11 - Dječija hrana Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 20.1.2015. 8.000,00 SG 32/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2- Leće intraokularne II Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 1.4.2015. 88.500,00 SG 37/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10- Nabavka nožića oftamoloških Otvoreni OKTAL PHARMA d.o.o. Ilidža 1.4.2015. 71.781,00 SG 37/15