OTIS Liftovi d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Održavanje pet liftova u objektima GAP - Jezero Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 23.10.2012. 50.000,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Centar Sarajevo Lot 6: Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 29.1.2013. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 14/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1: Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 94.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2: Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova u objektima Administrativnog centra Vlade Republike Srpske i Poslovnom objektu Vlade Republike Srpske Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 15.7.2013. 35.000,00 Službeni glasnik BiH 64/13
Klinička bolnica Mostar Nabava usluga održavanja deset dizala na objektima Kliničke bolnice Mostar Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 25.11.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 98/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Redovno održavanje, servisiranje i tehnički pregled liftova Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 2.12.2014. 11.820,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu LOT 2: Redovno i interventno servisiranje pet (5) liftova u objektima KCUS-a (GAP JEZERO) Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 5.12.2014. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 98/14
Opština Centar Sarajevo Redovni pregledi i održavanje lifta Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 31.12.2014. 15.000,00 SG 01/15
Klinička bolnica Mostar Usluge održavanja dizala na objektima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 22.12.2014. 59.280,00 SG 03/15
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1 - Redovno održavanje liftova i zamjena rezervnih dijelova Otvoreni OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 21.7.2015. 60.000,00 SG 68/15
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Isporuka i ugradnja opreme za invalidsku platformu u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo Pregovarački OTIS Liftovi d.o.o. Sarajevo 15.9.2015. 575,00 SG 76/15