AvaCom Group d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava i implementacija sustava za pohranu podataka (storage system) i 2 servera za pripremu i obradu podataka Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 13.12.2010. 243.600,02 Službeni glasnik BiH 1/11
Zavod za penziono i invalidsko osiguranje FBiH PIO/MIO Nabavka serverskog sustava i linijskog pisača Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 22.12.2010. 255.104,00 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Usluga nadogradnje mrežnog sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 7.886,97 Službeni glasnik BiH 1/11
Centralna izborna komisija BiH Lot 2: Usluga održavanja HP blade servera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 29.11.2010. 3.841,34 Službeni glasnik BiH 1/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Mrežna oprema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 21.01.2011. 19.100,98 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava opreme za virtualizaciju i konsolidaciju infrastrukture za pohranu podataka i servera Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 17.2.2011. 399.400,20 Službeni glasnik BiH 18/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Networker licence i pripadajući klijentski software za sistemski backup sustava Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 4.3.2011. 36.782,00 Službeni glasnik BiH 20/11
Ministarstvo trgovine FBiH Lot 1: Nabavka računara i računarske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 22.12.2010. 17.966,37 Službeni glasnik BiH 20/11
Direkcija cesta TK Lot 3: Servisiranje računara i računarske opreme u 2011. godini Konkurentski AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 10.3.2011. 2.584,40 Službeni glasnik BiH 27/11
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Lot 1: Pružanje usluga servisiranja računarske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 12.5.2011. 486,72 Službeni glasnik BiH 44/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava licenci za antivirusnu i antispam zaštitu i održavanje IronPort-ova Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 1.6.2011. 65.367,48 Službeni glasnik BiH 49/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Prijenosna računala Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 26.9.2011. 135.499,95 Službeni glasnik BiH 84/11
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava mrežne opreme, integracija i održavanje Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 12.12.2011. 519.447,33 Službeni glasnik BiH 102/11
JP Željeznice FBiH Serveri za implementaciju poslovno-informacijskog sistema SAP Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 12.12.2011. 190.484,30 Službeni glasnik BiH 1/12
Vodovod d.o.o. društvo za vodovod i kanalizaciju Mostar Lot 1: Svakodnevne usluge, stalne popravke i radovi na održavanju hardware, mreže i kancelarijske opreme Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 15.2.2012. 7,00 Službeni glasnik BiH 17/12
Centralna izborna komisija BiH Lot 1: Servisiranje i tekuće održavanje mrežnih uređaja Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.3.2012. 427,35 Službeni glasnik BiH 23/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet javne nabave je usluga podrške i održavanja za korporativni sustav pohrane (HP XP 10000 / HP XP 20000), sustav backup-a podataka (HP Data protector software - HPMSL4048 library) i SAN MDS switcha Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 26.3.2012. 179.000,00 Službeni glasnik BiH 25/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Predmet nabave je produženje licenci za IronPort, koje čine licence za antivirusnu i antispam zaštitu kao i održavanje za IronPortC360 Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 11.4.2012 87.448,62 Službeni glasnik BiH 29/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Održavanje opreme te tehnička podrška za IBM opremu u JP HT d.d. Mostar Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 11.6.2012. 64.200,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Održavanje storage sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 30.7.2012. 25.641, 03 Službeni glasnik BiH 66/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Nabava Mrežna oprema, održavanje i integracija Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 18.9.2012. 897.854,30 Službeni glasnik BiH 77/12
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Prijenosna računala Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 11.9.2012. 249.894,10 Službeni glasnik BiH 77/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Usluga dorade računarske aplikacije Pregovarački AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 7.12.2012. 8.420,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Ministarstvo odbrane BiH Produženje licenci postojećeg software-a Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 20.11.2012. 28.319,00 Službeni glasnik BiH 102/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: Održavanje HP sistema Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar Mostar 1.12.2012. 118.524,00 Službeni glasnik BiH 3/13

AvaCom Group d.o.o. Mostar u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Nabavka i implementacija Public Key Infrastructure (PKI) softvera za potrebe UIO Otvoreni AvaCom Group d.o.o. Mostar, LANACO d.o.o. Banja Luka Mostar, Banja Luka 25.12.2013. 412.816,46 Službeni glasnik BiH 4/14