Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, ComTrade d.o.o. Ljubljana

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Konsolidacija aplikacija mobilnih servisa Otvoreni Com Trade d.o.o. Sarajevo, QSS d.o.o. Sarajevo, BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, ComTrade d.o.o. Ljubljana Sarajevo, Sarajevo, sarajevo, Ljubljana 5.10.2012. 783.200,00 Službeni glasnik BiH 85/12