Comaco Trading d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Filetri za Caterpillar-ove mašine Otvoreni Comaco Trading d.o.o. Sarajevo 18.10.2012. 28.699,30 Službeni glasnik BiH 85/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Nabavka rezervnih dijelova za dampere EUCLID i UNITRIG za potrebe Zavisnog društva RMU Đurđevik Pregovarački Comaco Trading d.o.o. Sarajevo 1.11.2012. 93.787,54 Službeni glasnik BiH 92/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6- Nabavka izolacije u ploči Otvoreni Comaco Trading d.o.o. Sarajevo 19.2.2015. 5.000,00 SG 43/15