D-PRO d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Izvođenje radova rekonstrukcije sistema grijanja i pripreme potrošne tople vode u J.U. Zavod Pazarić Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 4.10.2012. 122.575,65 Službeni glasnik BiH 83/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Uređaj za mjerenje koncentracija čvrstih čestica u dimnim plinovima Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 19.10.2012. 49.240,00 Službeni glasnik BiH 87/12
Opština Zenica Lot 1: Sistem sa tri fiksne mjerne stanice sa centrom za prikupljanje, obradu i upravljanje podacima Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2012. 879.103,00 Službeni glasnik BiH 94/12
Opština Zenica Lot 2: Displeji za prikazivanje podataka Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.4.2012. 197.560,00 Službeni glasnik BiH 94/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Održavanje sistema monitoringa emisije u zrak Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 18.1.2013. 87.080,00 Službeni glasnik BiH 10/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Nabavka analizatora za emisiona mjerenja u Podružnicu Termoelektrana Kakanj, Kakanj Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.11.2013. 48.897,00 Službeni glasnik BiH 95/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rezervni dijelovi za sistem ekološkog monitoringa Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 17.3.2014. 86.822,86 Službeni glasnik BiH 26/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Sanacija sistema za ekološki monitoring-emisija polutanata u zrak Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.12.2014. 62.942,00 SG 03/15

D-PRO d.o.o. Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo Pružanje usluga zagrijavanja bio-obnovljivim izvorom energije na energent pelet drvna biomasa po 1 (jedan)m2 i priprema sanitarne vode tokom cijele godine Otvoreni D-PRO d.o.o. Sarajevo, E+E+E ENERGY d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 144.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13